info@ac-artwork.eu

OVER KLEUREN

Chemische naam         Formule           Algemene Naam          Eerste gebruik

=============================================================

Witte pigmenten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calciumcarbonaat       CaCO3                 Krijt                           Vroegste tijden

Loodcarbonaat           2PbCO3.Pb(OH)2   Loodwit, cremserwit,   Oude Egypte

Bariumsulfaat            BaSO4                  Bariet, Blanc fixe         1782

Bismuthnitraat           Bi(NO3)3.5H2O     Bougivalwit                 19de eeuw

Bariumsulfaat (synthetisch) BaSO4         Blanc fixe                    1832

Zinkoxide                   ZnO                     Zinkwit                       1834

Zinksulfide +

Bariumsulfaat             ZnS + BaSO4       Lithopoon                   1874

Antimoonoxide           Sb2O3                  Antimoonwit               1920

Titaniumdioxide          TiO2                    Titaanwit                    1928


Zwarte pigmenten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roet                              C                          Lampenzwart               Vroegste tijden

Koolstof + apatiet           C + Ca3(PO4)2      Beenderzwart              Vroegste tijden

Mangaanoxide                Mn3O4                  Marszwart                   Vroegste tijden

Magnetiet                      Fe3O4                   Marszwart                   Vroegste tijden


Gele pigmenten

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limoniet, ijzerhydroxyde  Fe2O3.nH2O           Gele oker                    Vroegste tijden

Arseen(III)sulfide            As2S3                    Orpiment                     Oude Egypte

Loodoxide                       PbO                       Massicot                      Oude Egypte

Loodstannaat          Pb2SnO4.PbSn2SiO7       Lood-tingeel                1300-1700

Loodantimonaat Pb(SbO3)2 - Pb3(SbO4)2      Napelsgeel                  voor 400 na 1600

Loodoxychloride            PbCl2.7PbO              Turner’s geel                1781

Loodchromaat               PbCrO4                    Chroomgeel                 1797

Bariumchromaat            BaCrO4                   Citroengeel                   1830

Strontiumchromaat        SrCrO4                   Citroengeel                   1830

Cadmiunsulfide             CdS                         Cadmiumgeel               1840

Kobalt-kaliumnitriet K3[Co(NO2)6].1,5H2O    Kobaltgeel                    1852


Oranje en rode pigmenten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ijzer(III)oxide                Fe2O3                    Rode oker                       Vroegste tijden

Arseen(II)sulfide            AsS                        Realgar                           Oude Egypte

Lood(II)oxide                 PbO                       Litharge                          Oude Egypte

Kwik(II)sulfide               HgS                       Cinnaber                         Oude Egypte

Lood(III,IV)oxide           Pb3O4                    Loodmenie                      Klassieke tijden

Kwik(II)sulfide (synthetisch)  HgS                Vermiljoen                       800

Loodchromaat          Pb(OH)2.PbCrO4          Chroomrood                     1797

Cadmiumselenide          CdSe                      Cadmiumrood                  1817


Blauwe pigmenten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopersilicaat               CaO.CuO.4SiO2                Egyptisch blauw           3000 v.C. – 700

Azuriet (mineraal)       2CuCO3.Cu(OH)2              Azuriet                       Oude Eygypte

Lapis lazuli (mineraal) Na8-10Al6Si6O24S2-4       Ultramarijn                 14-15de eeuw

Azuriet (synthetisch)    2CuCO3.Cu(OH)2             Verditer                      17de eeuw

glas rijk aan                CoO K2O-SiO2-CaO-CoO        Smalt                    Ca. 1650

Ijzerferrocyanaat         Fe4[Fe(CN)6]3                 Pruisisch blauw            1704

Kobaltaluminaat          Co[Al2O4]                        Kobaltblauw                1821

Lapis lazuli (synthetisch) Na8.10Al6Si6O24S2..4   Ultramarijn                 1826

Kobaltstanaat              CoO.nSnO2                      Ceruleum blauw          1860

Kobaltfosfaat               Co3(PO4)2                       Kobaltviolet                1859

Bariummanganaat        BaMnO4 – BaSO4             Mangaanblauw           1920


Groene pigmenten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groene aarde               Mg-Al-K-Fe silicaat           Groene aarde           Vroegste tijden

Koperacetaat               Cu(CH3COO)2.nCu(OH)2  Verdigris                    Oude Egypte

Malachiet                    CuCO3.Cu(OH)2               Malachiet                   Oude Egypte

Kobaltzinkaat              CoO.nZnO                        Kobaltgroen               1780 – 1919

Chroomoxide              Cr2O3                              Chroomgroen             1809

Koperarsenaat            Cu(C2H3O2)2.3Cu(AsO2)2 Schweinfurter Grün    1814

Chroomhydroxide       Cr2O(OH)4                        Viridiaangroen           1859

 

Bruine pigmenten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ijzer(III)oxide                 Fe2O3                         Rode oker               Vroegste tijden

Ijzer, mangaan-hydroxide Fe2O3 - MnO2.nH2O    Natuurlijke omber    Vroegste tijden

Ijzer, mangaan-oxide       Fe2O3 - MnO2             Gebrande omber      Vroegste tijden


Kleurstoffen

volgorde =  Kleur Naam Kleurend bestanddeel Afkomst Eerste gebruik

==============================================================

Blauw Indigo Indigofera tinctoria bladeren van de plant Midden- Oosten Oude Egypte

Blauw Wede Isatis tinctoria L. bladeren van de plant Europa

Geel Wouw Reseda Luteola Plant Europa Romeinse tijd

Geel Gamboge Garcinia hanburyii Hars van de boom Verre Oosten 16-18de eeuw

Oranje Saffraan Crocus sativus Stampers van de bloem Zuid-Europa Middeleeuwen

Rood Kraplak Rubia tinctoria Wortels van de plant Zuid-Europa Oude Egypte

Rood Drakenbloed Hars van een boom Afrika Romeinse tijd

Rood Brazilhout Caesalpina echinata Gekleurd hout Verre Oosten Middeleeuwen

Rood Kermes (Karmijn) Coccus ilicus gedroogde wijfjes van Zuid- Europa Romeinse

een schildluissoort .

Rood Lak Kerria Laccifer Gekleurd hars, schellak Verre Oosten

Rood Cochenille (Karmijn) Dactylopius coccus

gedroogde wijfjes van een schildluissoort Zuid- AmerikaV 1518

Purper Tyrisch purper Murex brandaris Zeeslak, wulk Nabije Oosten Romeinse tijd

Bruin Bitumen Asfalt Minerale oorsprong Oude Egypte

Bruin Mummie Extractie uit Egyptische mummies Nabije Oosten 19de eeuw


Hedendaagse kleurcodes

RGB = Rood Groen Blauw     CMYK = Cyaan, Magenta, Geel, Zwart

Als u meer wilt weten over verf lees dan het E-Book over verf zie FREE E-BOOKS